Mekaniska spelautomater

Det finns många olika utbetalningssystem och hur många olika typer av spelautomat som helst. En av de enklaste typer av slots består av en jackpot som detekteras beroende på hur djupa skårorna är i plattorna som driver hjulen. En sådan spelautomat tar bara emot en typ av mynt och har bara en slags kombination som leder till vinst.

Hur fungerar en sådan? När du sätter ett mynt i en sådan spelautomat trillar myntet ner. Längst ner finns det en rörlig slutare som är ansluten till en metallkoppling. Normalt håller kopplingen slutaren stängd. Men när maskinen träffar jackpotten skiftar den tredje proppen kopplingen upp och öppnar slutaren så att mynten faller ur maskinen.

Alla tre skivor har urtag för varje stoppläge på hjulet. Skåran för stoppläget som gäller om spelaren vinner är djupare än de andra. Så när det första hjulet hamnar på skåran för jackpotten så rör sig den första stoppern mer till vänster än vad den hade gjort för någon annan stopper. Om det andra hjulet stannar på jackpotten så rör sig den andra stoppern till vänster. Samma sak gäller för tredje hjulet.

Men om endast det andra hjulet hamnar på jackpotten så rör sig inte den andra stoppern in i skåran. Den första stoppern har en hake som håller kvar den tredje stopparen. För att den tredje stopparen ska låsas in i jackpot-urtaget så måste de första och andra hjulen då hamna på jackpot-symbolen. När detta händer öppnas slutaren och dumpar alla pengar som har spelats med sedan den första jackpotten.

Vanligtvis finns det mer avancerade versioner av denna design i spelautomater för att kunna betala ut särskilda vinster vid särskilda symbolkombinationer och för att kunna betala ut hela jackpotten om spelaren träffar tre jackpot-symboler.

I ett annat populärt system som används i vissa elektriska maskiner så är plattorna kopplade till en rad av metallkontakter. När hjulen stannar aktiverar en kontakt ett kretskort. På detta vis stänger varje hjul sin egen kontakt inom det elektriska systemet. Särskilda kombinationer av stängda kontakter (jackpot-vinnare) ändrar maskinens elektriska kretskort för att driva utbetalningsmekanismen.

Ett mer avancerat system använder fotoelektriska celler (fotodioder). Dessa enheter genererar ström när de exponeras till ljus. I detta system drillas en rad av hål genom roterande plattor omkring deras ytterkanter. Fotodioden läggs på ena sidan av plattan och en ljuskälla läggs på den andra sidan. När plattan roterar skiner ljuset genom hålen på fotodioden. Det mönster av hål i plattan orsakar fotodioden att skapa ett liknande mönster av el. Enligt detta mönster kan en elektronisk strömkrets avgöra exakt var hjulet är. Nyare spelautomater använder datorer.